E14 INvest

Saminvesterar för framtida värde

Om e14 invest

E14 Invest är ett saminvesteringsbolag med bas i Åre som investerar i skalbara tillväxtbolag med säte främst i regionen längs E14 från Sundsvall till Trondheim.  


Målsättningen är att gynna entreprenörskapet i regionen samtidigt som vi gör långsiktigt hållbara investeringar med god avkastning för våra investerare. Vi gör även en mindre andel investeringar utanför regionen när vi tycker att det är särskilt intressant. 

E14 Invest är utvecklat i nära samarbete med House Be men är ett fristående bolag.

Våra Delägare

E14 Invest är ett saminvesterbolag där det är delägarna som är nyckeln till vår framgång.


Samtliga delägare har en passion för regionen och har valt att investera kapital och kompetens i E14 Invest för att kombinera en förhoppningsvis god avkastning med ett arbete för att entreprenörskapet i området ska fortsätta utvecklas och gynna regionen i stort. Det är en mycket blandad grupp med stor erfarenhet, en väldig bredd i kompetenser och ett totalt sett mycket brett och givande nätverk. Nyckeln till vår framgång är att kunna använda detta till att bli ett starkt värde för de bolag som vi investerar i. 

investeringar

Är ni ett intressant företag för oss?


Vi söker skalbara tillväxtbolag som behöver en kapitalinjektion, både finansiellt och i form av humankapital, för att kunna ta nästa steg på sin tillväxtresa. För oss är det viktiga att ni med vår hjälp har en betydande tillväxtpotential, som underbyggs av en bra plan och ett starkt team. Vilken bransch det är inom samt om det är ett start-up eller befintligt bolag är inte det viktiga. För oss är schyssta affärer och hållbara värderingar en självklarhet. Vi vill släppa lös er potential och maximera vår gemensamma avkastning. Skicka in en intresseförfrågan till oss!Partnerskap

För att få ut så mycket som möjligt för så väl våra medlemmar som bolagen vi investerar i tror vi på att bygga partnerskap med andra aktörer verksamma i regionen. Därför har vi en rad olika samarbetspartners bl a  Peak Region, Almi Företagspartner, Almi Invest, Norrlandsfonden. Det gör att vi gemensamt kan erbjuda högre investeringar, ett än bredare nätverk och stöttning från flera håll. E14 Invest är även nära länkat med House Be och vi samarbetar för att kunna erbjuda så väl delägare som entreprenörer bästa möjliga service och stöttning.

Vår filosofi

Vår tro är att genom att kombinera följande tre ingredienser så kan vi skapa långsiktigt hållbara investeringar för så väl våra medlemmar som för regionen:

1. ett diversifierat nätverk med spännande individer

2. en passion för regionens unika kombination av livsstil och entreprenörskap

3. en filosofi som inkluderar så väl hjärta som hjärna


Därför har vi tagit fram några värderingar som styr vårt arbete:

• Hjärtat på ”rätta stället”: Vi investerar med såväl hjärta som hjärna

• Med sikte på tillväxt: Vårt fokus är tillväxt, såväl för bolagen som regionen

• Ömsesidig respekt: Vi behandlar varandra och vår omgivning med respekt och transparens. ”Schyssta” affärer är bra affärer - för alla.

Kontakta oss

Vill du höra mer om oss eller undrar du över något? 

Kontakta någon i styrelsen nedan.


Har du ett företag som du tror kan vara intressant för oss? 

Skicka in en intresseförfrågan! Inför en första kontakt vill vi gärna ha information om er. Fyll i fälten nedan så gott du kan och skicka gärna med om ni har någon företagspresentation eller ett prospekt. Vi kontaktar vi er när vi har gått igenom det. Vi har som policy att återkoppla till alla som hör av sig, men det kan ta några veckor då vi träffar många bolag samtidigt. 


*Genom att ni skickar in denna ansökan godkänner ni att E14 Invest och House Be samt berörda partners får ta del av materialet, men ej sprida det vidare. E14 Invest och House Be medges även rätten att arkivera och registerföra materialet och kommunikation, tills det att ni begär att få den återlämnad eller förstörd.

Styrelsen för E14 Invest

Elisabeth Thand Ringqvist

Ordförande. 

Elisabeth@E14Invest.se

Läs mer om Elisabeth

Ludvig Nauckhoff

Ledamot.

Ludvig@E14Invest.se

Läs mer om Ludvig

Christer Bois

Ledamot.

Christer@E14Invest.se

Läs mer om Christer

Ulrika Viklund

Ledamot. 

Ulrika@E14Invest.se

Läs mer om Ulrika

Ted Elvhage

Ledamot. 

Ted@E14Invest.se

Läs mer om Ted

Alf blomqvist

Ledamot. 

Alf@E14Invest.se

Läs mer om Alf

Camilla thunell

Ledamot. 

Camilla@E14Invest.se

Läs mer om Camilla